Ιστολογική Ταυτοποίηση


Σε περίπτωση ύποπτου ευρήματος, σε μία τουλάχιστον από τις παραπάνω εξετάσεις,

(κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπερηχογράφημα) επιβάλλεται η οριστική ταυτοποίηση αυτού με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

  • βιοψία δια λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA)

  • βιοψία δια ευρύτερης κόπτουσας βελόνης (Core biopsy)

  • στερεοτακτικά υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση βιοψία (Μammotome)

  • βιοψία εκτομής.

Η βιοψία δια λεπτής βελόνης έχει το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους και της ευκολίας λήψης δείγματος. Απαιτεί όμως κυτταρολογική εξειδίκευση για την ερμηνεία του αποτελέσματος και δεν αποφεύγεται η βιοψία με ευρύτερη κόπτουσα βελόνη (core biopsy) ή η βιοψία εκτομής εάν το αποτέλεσμα είναι ατυπία ή κακοήθεια.

Η ακρίβεια της core biopsy (ειδικά όταν είναι στερεοτακτικά υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση) και της βιοψίας εκτομής είναι μεγαλύτερη από αυτής της FNA σε μη ψηλαφητές βλάβες (Εικόνα 5). H core biopsy πλεονεκτεί επίσης της FNA καθώς παρέχει ιστούς μεγαλύτερου μεγέθους ώστε να μην απαιτείται περαιτέρω βιοψία για ιστολογική διάγνωση. Όταν πραγματοποιείται στερεοτακτικά υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση βιοψία είναι εφικτή η λήψη μεγάλου αριθμού δειγμάτων χωρίς να απαιτείται συνεχής είσοδος και έξοδος της βελόνας. Στο τέλος της διαδικασίας τοποθετείται μεταλλικό clip ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός του σημείου της βιοψίας σε περίπτωση που η βλάβη έχει απομακρυνθεί πλήρως (Εικόνα 1).

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου

Εικόνα 1. Δείγματα ιστού από βιοψία με mammotome.

Τοποθέτηση clip για τη μετέπειτα αναγνώριση της περιοχής που έγινε βιοψία


Η βιοψία εκτομής περιλαμβάνει τη χειρουργική εκτομή ολόκληρης της βλάβης ή της ύποπτης περιοχής. Η τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού λίγο πριν την εκτομή μη ψηλαφητής βλάβης είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό της περιοχής κατά τη διάρκεια του χειρουργείου (Εικόνα). Αν και η βιοψία εκτομής είναι πιο επεμβατική μέθοδος και αφαιρεί μεγαλύτερο τμήμα ιστού από την core biopsy, εντούτοις υπάρχουν περιπτώσεις που πλεονεκτεί όπως σε μη διαγνωστική core biopsy, στο LCIS ή σε ασυμφωνία μεταξύ των ιστολογικών και απεικονιστικών ευρημάτων. Άλλες τέτοιες περιπτώσεις είναι ο φυλλοειδής όγκος, βλεννοπαραγωγοί και θηλώδεις όγκοι, ακτινωτές ουλές κ.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου

Πίνακας 1 Τεχνικές βιοψίας, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα