Ψηλαφητή Διόγκωση, Αλγόριθμος Αντιμετώπισης

Α. ΨΗΛΑΦΗΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ - ΜΑΖΑ

Πολυοζώδης υφή των μαστών είναι συχνή, συνήθως συμμετρική και ακολουθεί σε ένταση τον εμμηνορρυσιακό  κύκλο. Εντοπισμένη ωστόσο διόγκωση πρέπει να επανελεγχθεί μετά τον επόμενο κύκλο της ασθενούς και επί εμμονής να διερευνηθεί με την ενδεδειγμένη απεικονιστική μέθοδο και ενδεχομένως βιοψία, δεδομένου ότι περίπου 10% των κακοηθειών εκδηλώνονται ως ασσύμετρη διόγκωση. Η διακριτή μάζα οριοθετείται από τον γύρω ιστό με σαφή όρια και είναι μετρήσιμη σε μέγεθος, επιβάλλεται δε η διερεύνησή της.Πίνακας 1. Αλγόριθμος αντιμετώπισης ψηλαφητού ευρήματος


Πίνακας  2. Αλγόριθμος αντιμετώπισης ψηλαφητού ευρήματος