Εισολκή Θηλής

Αποτελεί κοινό σημείο εκ γενετής ανωμαλίας, φλεγμονωδών καταστάσεων  αλλά και καρκίνου του μαστού. Σε υπόνοια κακοήθειας (πρόσφατη καθήλωση και αδυναμία έγερσης της θηλής), επιβάλλεται περαιτέρω έλεγχος.Πίνακας 1. Εισολκή θηλής